Weven

"Weven is één van de oudste ambachten waar we resten van terugvinden."

Een stel horizontale en verticale draden worden door elkaar heen gevlochten zodat een samenhangend geheel ontstaat. In heel wat culturen wordt nog steeds op handige heupgetouwen gewerkt. Hier in het westen is men al vrij snel overgeschakeld op “echte getouwen” die heel wat mogelijkheden bieden. Wij werken op 4-schachts getouwen.