Het boekbinden met de hand is een oud ambacht dat vellen papier of perkament samenbrengt tot een boek. De ontwikkeling van de boekdrukkunst betekende de doorbraak van het boekbinden en maakte er een bloeiende bedrijfstak van. Door de industrialisering is dit vak natuurlijk wat op de achtergrond geraakt. Toch worden er nog altijd boeken met de hand genaaid. En ook het restaureren blijft een belangrijke plaats innemen.

 

 

Maar naast het klassieke boekbinden zijn er natuurlijk ook heel wat creatieve mogelijkheden om papieren aan elkaar vast te maken. Enkelen daarvan probeer ik zeker uit.